itSMF Polska

Stowarzyszenie itSMF Polska

IT Service Management Forum (itSMF) jest międzynarodową, niezależną organizacją koncentrującą się na tematyce zarządzania usługami IT. Prowadzi działalność non profit. Aktywnie wspiera "najlepsze praktyki" i światowe standardy.

Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT (IT Service Management) to koncept, który pokazuje jak definiować i dostarczać wsparcie zarządzania infrastrukturą IT, aby w sposób efektywny kosztowo poprawić jej jakość i funkcjonalność.

Grupy lokalne

Grupy lokalne

W ramach itSMF Polska działają grupy lokalne wspierając organizację spotkań i wymianę doświadczeń członków stowarzyszenia w danym regionie.

Aktualności

Panele praktyktów

Społeczność